Liljendal pensionärer r.f.

Styrelsen för år 2023

Ordförande: Sture Andersson

Viceordförande: Yngve Nygård

Sekreterare: Yvette Lindroos

Kassör: Kristina Salonen

Reseledare: Britta Heino

Medlemmar: Birgit Andersson

                     Kurt Hommas

                     Gunbritt Olin

                     Sune Sjögård

Ersättare:
Kristina Lindfors          

Ull-Britt Mårtenson