Liljendal pensionärer r.f.

Liljendal pensionärer rf.

 

Förnärvarande har föreningen ca.130 medlemmar. Vi träffas på möten med program av olika gästföreläsare eller av egna förmågor ca.en gång i månaden under vår- och höstterminen. Mötesplatsen är Mariagården Skolstigen 3.

Vi idkar motion, vandringar i naturen. Måndagsvandrarna samlas vid Bagarstugans parkeringsplats kl.13.00

Teater-och konsertresor ordnas regelbundet, likaså kortare och längre resor i hemlandet och utomlands.

Föreningen eftersträvar en mångsidig verksamhet med trivsel och gemenskap,någonting för en var. Medlem betalar inte medlemsavgift anmälningsåret.

Föreningen är ansluten till Svenska pensionärsförbundet rf. Som är de svenska pensionärernas intresse- och medborgarorganisation. Förbundet driver och bevakar pensionärernas ekonomiska och sociala intressen. SPF är en partipolitisk obunden organisation.