Liljendal pensionärer r.f.

Liljendal pensionärer rf.

 

Förnärvarande har föreningen ca.140 medlemmar.Vi träffas på möten med program av olika gästföreläsare eller av egna förmågor ca.en gång i månaden under vår- och höstterminen. Mötesplatsen är Annagården Kyrkvägen 14.

Vi idkar motion i både konditionssal och under vandringar i naturen.

Teater-och konsertresor ordnas regelbundet, likaså kortare och längre resor i hemlandet och utomlands.

Föreningen eftersträvar en mångsidig verksamhet med trivsel och gemenskap,någonting för en var.

Föreningen är ansluten till Svenska pensionärsförbundet rf. Som är de svenska pensionärernas intresse- och medborgarorganisation. Förbundet driveroch bevakar pensionärernas ekonomiskaoch sociala intressen. SPF är enpartipolitisk obunden organisation.