Liljendal pensionärer r.f.

Vi välkomnar alla nya medlemmar!

Föreningen är ansluten till Svenska pensionärsförbundet rf. som är de Finlands svenska pensionärernas intresse- och medborgarorganisation.

SPF är en partipolitisk obunden organisation.

Föreningen har ca. 140 medlemmar. Vi träffas på möten med program av olika gästföreläsare eller av egna förmågor en gång i månaden under vår- och hösttermin. Mötesplatsen är Annagården. Kyrkvägen 14

Som medlem kan man påverka verkamheten samt erhåller tidningen GOD TID som utkommer med 9 nummer per år. Medlemsavgiften är 20 € och anmälningsåret är gratis.

Tag gärna kontakt med Yvette Lindroos, som är sekreterare och medlemsansvarig tel.040-5832428 eller e-post yvette.lindroos(ät)outlook.com

Uppgifter om medlems personuppgifter behandlas endast i föreningens- och förbundet register över medlemmar.