Liljendal pensionärer r.f.

 

Välkommen till Liljendal pensionärer rf 

Endagsutfärd till Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå 28.6. Tema Porkalaparentesen. alla intresserade välkomna med. Anmälningar till Britta tfn. 0400 944 819.

Det finns fem platser lediga på resan till Billnäs och Raseborgs sommarteater den 22 juli. Kontakta Siv Rasi i Kotka pensionärsförening om du är intersserad att komma med. Tfn nummer 045 1309 366.

SPF Östnylads Sommarfest 16.8.2023 kl.14-17 Dansholmen Tolkis.  Program: välkomsthälsning, sång/musik Jonas Näslund, kaffeservering, klipp u Liljendai-revyn, allsång, lotteri 1 €, dans. Anmälningar till Sture tfn.040 555 9730  vecka 30. (24-30.7.2023)

 

 

 

 

                                                                                                                             

Uppdaterad.30.5.2023