Liljendal pensionärer r.f.

 

Välkommen till Liljendal pensionärer

 

Höstmöte 18.11.2020 kl.14.00 på Mariagården.

Stadgeenliga ärenden. Vi använder ansiktsmask!

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 23.9.2020