Liljendal pensionärer r.f.

 

Välkommen till Liljendal pensionärer rf 

Månadsmöte 15.2. kl. 14 på Mariagården Lisbeth Forss från Rosk'n Roll  ämnet"sophantering ". Lotteri .                                                     
                                                                                                                                 

Uppdaterad.1.2.2023