Liljendal pensionärer r.f.

Styrelsemöte:  

kl.15 på Cafe LIlja

5.febr. 4.mars 1.april 6 maj

 

Månadsmöte

Onsdag  kl.14.00

19 febr. 18 mars  15 april  20 maj.

 

Annagården Kyrkvägen 14

                                                        

                           

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

              


   

 

 

                                                                       

 

                                  

 

                         

 

 


                         

                           

 

                           

                           
                           


                           


                       

                           

                      

 

.