Liljendal pensionärer r.f.

Styrelsemöte:  onsdagen 1.3  2023   kl.14.00  på Bagarstugan

 

Följande månadsmöte :     Onsdag 18.1.2023  Kl.14 på Mariagården. 

       Lisbeth Forss från Rosk'n Roll information om roskhantering. Lotteri.

 

 

 

                                                        

                           

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

              


   

 

 

                                                                       

 

                                  

 

                         

 

 


                         

                           

 

                           

                           
                           


                           


                       

                           

                      

 

.