Liljendal pensionärer r.f.

Styrelsemöte:  onsdagen   4.10  kl.17.00  på Mariagården.

 

Följande månadsmöte :  onsdag  20.9  Kl.14 på Mariagården. Höstmöte 

       

 

 

 

                                                        

                           

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

              


   

 

 

                                                                       

 

                                  

 

                         

 

 


                         

                           

 

                           

                           
                           


                           


                       

                           

                      

 

.